''Que campi pertot
la significança:
que fins els somnis
siguin interpretats!''

>
Quina desgràcia
3
/20
Quina desgràcia

Que esborronador!

Quina capbuidada

la d’aquest poeta

que s’ha posat a dormir
i somnia
els camins
del super-ego
tot gemegant:

Que campi pertot
la significança:
que fins els somnis
siguin interpretats!
 

CARLES HAC MOR
El desvari de la raó, 1995