''I aquesta oda 

poda-poda i crida: Visca  
la República, pública-pública!  
Monarquia? Anarquia-anarquia! 

A fora el Borbó, colló-colló.''

>
Oda nupcial
9
/20
Oda nupcial

I un colló, borbó-borbó!  
Vinga, una espasa, vinga!  
Ni una pesseta sia treta! 

Un garrot, garric-garroc.  
Una copa, tota-tota.  
Un borbó, colló-colló. 

La infanta juga la carta:  
vinga-vinga, anem a bodes,  
odes-odes! I aquesta oda 

poda-poda i crida: Visca  
la República, pública-pública!  
Monarquia? Anarquia-anarquia! 

A fora el Borbó, colló-colló. 

CARLES HAC MOR
Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle, 2002