''Hola noi! Com va tot?  
Bé, bé. Ah! I tu què?  
Ves, no res. Home! Uf!  
Sí, quina calor! Ep!  
Quina hora és? Alabat  
sigui Déu! Ca barret!''

>
Entropia
10
/20
Entropia

Hola noi! Com va tot?  
Bé, bé. Ah! I tu què?  
Ves, no res. Home! Uf!  
Sí, quina calor! Ep!  
Quina hora és? Alabat  
sigui Déu! Ca barret!  
Malament rai. Què fas?  
Ecs! Fuig! Deixa'm! Quin fàstic!  
Reina Santa! Pollós!  
Alça! Correu-hi tots! Au!  
Vinga! No comencem!  
Si no dic res, però!  
Més val! Desagraït!  
Ai! Para compte, eh?  
Ara sí que m'has mort!  
Que et fas el ruc o què?  
Que parlo amb la paret?  
Que més val que callis!  
Què tens ara, bandarra?  
Totxo! De què te'n fums?  
Què t'has pensat? Prou, pou!  
Faltat! Què t'empatolles?  
Qui ho havia de dir?  
Pots comptar! Quines penques!  
Vés, vés! Malaguanyat!  
Vols dir? Bah! Se me'n fot!  
Avall, que fa baixada!  
Tu mateix. Quina angúnia!  
Barrut! Pallús! Vagarro!  
Vergonya me'n dari!  

CARLES HAC MOR
Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle, 2002