''Aquest poema  
es nega a si mateix  
i per això mateix  
s'autoafirma,  
i, en autoafirmar-se,  
nega així mateix  
qualsevol afirmació  
externa a la seva  
negació radical: sí.''

>
La veritat de la no-veritat
11
/20
La veritat de la no-veritat

                    Si l'u és, l'u no és.  
                     Parmènides / Emanuele Severino 

Aquest poema  
es nega a si mateix  
i per això mateix  
s'autoafirma,  
i, en autoafirmar-se,  
nega així mateix  
qualsevol afirmació  
externa a la seva  
negació radical: sí. 

CARLES HAC MOR
Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle, 2002