''Només desitjo
el redós de la casa,
l'esposa dolça
i als ulls del fill els somnis
de tots els meus viatges.''

>
Ulisses
10
/25
Ulisses

Només desitjo
el redós de la casa,
l'esposa dolça
i als ulls del fill els somnis
de tots els meus viatges.

ROSA LEVERONI
Presència i record, 1952