''... en l'hora fatigosa del migdia
     ella serà el repòs
on trobaré el perfum i la fermança
    del meu jardí reclòs.''

>
Elegies de l'amor incert
18
/25
Elegies de l'amor incert

IV

Ja no diré l'amor que fou la flama
     d'aquell meu cant passat.
Ara serà l'amor la font més pura
     d'aquest meu cant callat.
I en l'hora fatigosa del migdia
     ella serà el repòs
on trobaré el perfum i la fermança
    del meu jardí reclòs.

 

ROSA LEVERONI
Poesia, 1981