''Un pi 
       sota el cel 
-ombra verda-blava- 
       sota el cel 
          un pi. ''
 

2
/5

           Un pi 
       sota el cel 
-ombra verda-blava- 
       sota el cel 
          un pi. 
 

JOSEP MARIA JUNOY
Poemes & Cal·ligrames, 1920