''nit de lluna  
estesa per la mar salada 
     escata de sirena''

3
/5

        nit de lluna  
estesa per la mar salada 
     escata de sirena

JOSEP MARIA JUNOY
Poemes & Cal·ligrames, 1920