''Ple l'esguard encara del teu esguard. 
  Tèbia encara la mà de la teva mà. 
   A través de la pluja i de la tinta.''

5
/5

Ple l'esguard encara del teu esguard. 
  Tèbia encara la mà de la teva mà. 
   A través de la pluja i de la tinta. 

JOSEP MARIA JUNOY
Poemes & Cal·ligrames, 1920