''Servir a Déu per sa amor 
     és servir qui honra el senyor 
     e qui honra lo servidor. 
Mais val servir home humil 
    que no fa servir home gentil 
    qui en sos afars sia vil.''

3
/10

[...] Con Déus ha posada virtut en paraules, peres e herbes, quant, doncs, mais l’ha posada en los seus noms! [...] 
Aquests verses rimen en vulgar per ço que mills hom los pusca saber de cor. E no fem força si en alcuns verses hai mais síl.labes que en altres, car açò sostenim per ço que millor matèria puscam posar en est llibre. E ha major dificultat en posar tan subtil matèria com ha en est llibre en rimes, que no és l'Alcorà posar en lo dictat en què és posat.

DE SERVIR

O Déus qui has home servit 
     en quant en home és unit, 
     tu sies llausat e bendit! 
Home és creat per Déu servir, 
     amar, honrar e beneir, 
     no pas per parents enrequir. 
Mills serveix hom ab pensament 
     humil, lleial e coneixent 
     que ab llança ni ab argent. 
Servir Déu per ço car és bo 
     és servir de major raó 
     que servir-lo per ço que ell dó. 
Mills serveix cell qui vol donar 
    que no fa cell qui vol prestar 
     ni cell qui serveix sens amar. 
Aquell està bo servidor 
     qui es fa ser de bona amor, 
     bo membrar e bona valor. 
No sap de servir tant ni quant 
     cell qui serveix ab mal talant, 
     car sovent hi va falsejant. 
Molt val mais servir per amor 
     que no fa servir per paor, 
     car mais n'és honrat lo senyor. 
Servir a Déu per sa amor 
     és servir qui honra el senyor 
     e qui honra lo servidor. 
Mais val servir home humil 
    que no fa servir home gentil 
    qui en sos afars sia vil.

RAMON LLULL
Los cent noms de Déu, XV