''Ah bon amor! ¿E per qual tort 
     que us haja fait a mala mort 
m'ha acusat la mala amor 
     qui em fa estar així pecador 
que en pauc no són desesperat?''

>
D'amor
4
/10
D'amor

Ah bon amor! ¿E per qual tort 
     que us haja fait a mala mort 
m'ha acusat la mala amor 
     qui em fa estar així pecador 
que en pauc no són desesperat? 
     Car home qui és en pecat 
e qui mala amor lo té pres, 
     sens constricció no fa res. 
Ah bona amor! ¿porets-me dar 
     contricció de ton mal far 
per ço que fuja mala amors, 
     qui procura plors e dolors, 
e en infern mal tots temps haver 
     per ço car fan a son voler? 
Ah bona amor! tan mal me sent 
     car va vós hai fait falliment; 
mort só si de mi no us sové 
     e que venga a vostra mercè.

RAMON LLULL
Medicina de pecat, XIV