'' Quan mort seràs, 
de llai e què sintràs 
dels plaers que çai sentits has! 
     Sintràs dolor 
si feneix pecador, 
la qual dolor serà major 
     que tot plaer...''

>
De sentir
5
/10
De sentir

   Oh tu qui sents 
viandes, estruments, 
odors, paraules tocaments! 
     Quan mort seràs, 
de llai e què sintràs 
dels plaers que çai sentits has! 
     Sintràs dolor 
si feneix pecador, 
la qual dolor serà major 
     que tot plaer 
qui es pusca de çai haver, 
si no et vires a greu doler 
     de çai sentir 
e a mercè querir 
per ço que pusques far delir 
    lo falliment 
que has fait en sintent, 
ab contrició penedent.

RAMON LLULL
Medicina de pecat, XIV