''Judas, fals, traïdor, mon cor has combatut 
ab ira e dolor aitant com has pogut, 
per què en seràs en infern combatut e vençut.''

>
Com fo venut
7
/10
Com fo venut

-Judas Escariot, tu has mon Fill venut, 
lo qual molt mais val que ço que n’has haüt, 
donat has per argent lo senyor de vertut: 
tu eres per mon Fill e per mi molt volgut, 
mi has, fals, enganada e tu t'és decebut, 
e si eu ne són trista e tu seràs perdut. 
Fals, com has pogut vendre cell qui és mais temut, 
qui és home e Déu e és rei de salut? 
Jo en romanc dolorosa, e tu n'és abatut. 
Judas, fals, traïdor, mon cor has combatut 
ab ira e dolor aitant com has pogut, 
per què en seràs en infern combatut e vençut.

RAMON LLULL
Plant de la nostra dona Santa Maria, XIV