''D'aquest gran traïment, lassa!, irada só 
tan fort, que tota em sent en consumació 
e tot quant ha en mi n'està en passió; 
d'aquest mal qui m'és fait, qui en trobarà perdó?''

>
De tració
8
/10
De tració

Senyors, a tuit mi clam de la gran tració 
que han fait a mon Fill, il fals judeu felló, 
qui en mi s'és fait home per llur salvació 
e tots temps ha fait bé e falliment no fo: 
ara lo m'han traït e l'han mès en presó. 
Ah judeus traïdors! ¿per qual entenció 
havets traït mon Fill qui de llinatge fo 
de David, Moïsès, segons profecció? 
D'aquest gran traïment, lassa!, irada só 
tan fort, que tota em sent en consumació 
e tot quant ha en mi n'està en passió; 
d'aquest mal qui m'és fait, qui en trobarà perdó?

RAMON LLULL
Plant de la nostra dona Santa Maria, XIV