''E tu, fals, ergullós, has donat baisament 
a mon Fill qui és Déu e home eixament, 
lo qual soví baisava tan amorosament. 
Ah Fals! com l'has aunit per ton vil tocament!''

>
De besament
9
/10
De besament

-Judas, fals e amic de tot defalliment, 
¿com fust tan ardit que ab boca tan pudent 
baisest mon douç Fill, amic de compliment, 
qui ha boca olent en tan bell parlament, 
qui anc mais no mentí ni en parlet follament, 
ans en diu veritat tan vertuosament 
que null hom viciós ne que sia mintent 
no la deuria beisar per negú traïment? 
E tu, fals, ergullós, has donat baisament 
a mon Fill qui és Déu e home eixament, 
lo qual soví baisava tan amorosament. 
Ah Fals! com l'has aunit per ton vil tocament!

RAMON LLULL
Plant de la nostra dona Santa Maria, XIV