''Per les teulades
desconcertats cels plouen
crits de silenci.''

>
Velams de cendra V
8
/12
Velams de cendra V

Per les teulades
desconcertats cels plouen
crits de silenci.

NORA ALBERT
Des de l'illa, 2008