''I veient-se així escarnides
les estrelles engreïdes
se commouen...
mes no es mouen;
s’envaneixen
contemplant-se emmirallades...''

3
/45

Les onades
escumegen,
agitades
joguillegen
a la llum de les estrelles;
i geloses
que estan d’elles,
al mirar-les tan hermoses,
ses imatges que retraten
deprimeixen i dilaten.

I veient-se així escarnides
les estrelles engreïdes
se commouen...
mes no es mouen;
s’envaneixen
contemplant-se emmirallades,
i més vives resplendeixen
al damunt de les onades.

APEL·LES MESTRES
Cants íntims, 1889