''La Mort no acaba res però tot ho transforma,
matèria i esperit, vellesa i joventut;
allà on ella ha passat tot ha mudat de forma,
tot ha mudat de ser, però res s'ha perdut.''

12
/45

La Mort no acaba res però tot ho transforma,
matèria i esperit, vellesa i joventut;
allà on ella ha passat tot ha mudat de forma,
tot ha mudat de ser, però res s'ha perdut.
  La flor, radiosa avui, demà serà flor morta,
reliquiari sagrat on el demà s'enclou,
on s'enclou la llavor que el vent de mort s'emporta
per fer-ne noves flors que granaran de nou.

APEL·LES MESTRES
Pel & ploma, 1901