''El cel és un camp
ple de meravelles,
l’ha llaurat el sol,
la lluna és qui el sembra.''

23
/45
El cel

El cel és un camp
ple de meravelles,
l’ha llaurat el sol,
la lluna és qui el sembra.
La llavor que hi cau
tot sovint arrela
arrela i floreix,
cada flor, una estrella.

APEL·LES MESTRES
,