''Si em moro al mig del camí,
tampoc hi perdré gran cosa...:
el pare ha mort al combat...;
la mare ha mort de vergonya!...
En el món ja no hi tinc res,
ni pares, ni llar, ni poble...,
ni en el cel potser tampoc
ja que Déu ens abandona.''

>
L'orfeneta
32
/45
L'orfeneta

La terra és tota un fangar,
xiula el vent i els núvols ploren.
Soleta i amb aquest temps,
¿on vas pel món, pobra noia?
¿On és el teu pare? -¡És mort!
-¿I ta mare on és? -¡És morta!
-¿On tens la casa? -¡No en tinc!
Bé en tenia i era nostra,
però uns homes han vingut
i a empentes me n'han tret fora.
Parlaven d'un mode estrany,
que no els entenia gota;
han robat lo que han volgut;
han calat foc a les portes.
La nostra casa ha cremat,
-qui diu la nostra diu totes...:
¡no els havíem fet cap mal,
ni jo ni ningú del poble!
-¿I ara on vas? -¡On Déu dirà!
Darrera meu tiren bombes...
¡Vaig endavant..., endavant!...
¡Bé deuré trobar, potser,
alguna ànima pietosa
que em doni un bocí de pa
i em deixi escalfar una estona.
Si em moro al mig del camí,
tampoc hi perdré gran cosa...:
el pare ha mort al combat...;
la mare ha mort de vergonya!...
En el món ja no hi tinc res,
ni pares, ni llar, ni poble...,
ni en el cel potser tampoc
ja que Déu ens abandona.

APEL·LES MESTRES
Àtila: flors de sang, 1917