''Dos reis, per raons d'estat,
la guerra s'han declarat.
Com no exigeixen les lleis
que s'hagin de batre els reis,
ells criden "¡Guerra i avant!"
I els pobles ja la faran.''

>
El déu de les batalles
34
/45
El déu de les batalles

Dos reis, per raons d'estat,
la guerra s'han declarat.
Com no exigeixen les lleis
que s'hagin de batre els reis,
ells criden "¡Guerra i avant!"
I els pobles ja la faran.

Cada exèrcit combatent
invoca a l'Omnipotent,
suplicant-li, fervorós
que el faci eixir victoriós.

Déu, en semblant confusió,
crida a consell la raó,
examinant a pleret
on és el tort i on el dret.
Després considera atent
qui té millor armament,
més diners, i més soldats
més braus i disciplinats.

I pesat el dret i el tort...
deixa que guanyi el més fort.

APEL·LES MESTRES
Àtila: flors de sang, 1917