''la PÀTRIA, aqueix bocí de terra beneïda
on naixem i lluitem per honorar-la en vida
i on morim per dormir en pau l'eternitat?...''

>
El dret de la força
39
/45
El dret de la força

I ara bé, respon tu, bandoler coronat;
respon davant del món: ¿amb quin dret has robat
al ric els seus tresors, la relíquia on sos llavis
s'han posat sent infant, la panòplia dels avis,
la vaixella d'argent i cisellat cristall;
al pobre jornaler, l'eina de son treball;
al llaurador, la rella amb que son camp llaurava;
a la velleta, el torn on tot resant filava;
al pagès, tot un any aplegat al graner;
al vinater, son vi; ses flors, al jardiner;
sa exquisida trenyina, a la destra puntaire
que ha teixit fil per fil, com aranya cantaire?...

I a tots ells, ¿amb quin dret, respon, els has robat
lo que val cent cops més que tot això plegat,
la PÀTRIA, aqueix bocí de terra beneïda
on naixem i lluitem per honorar-la en vida
i on morim per dormir en pau l'eternitat?...
¿Amb quin dret els ho has pres, bandoler coronat?

APEL·LES MESTRES
Àtila: flors de sang, 1917