''Militars esbotzen les portes de la nit. La Lluna és una trena.''

12
/43

La Dragona/Gitana/Marraca aparca la parca 
en la immensa Plaça de Maig, 
entre orquídies velles i corbs arnats de combat. 
Militars esbotzen les portes de la nit. La Lluna és una trena. 

DOLORS MIQUEL
Gitana Roc, 2000