''Al silenci, li he de dir 
que obri bé la seva boca 
i que parli sense fi, 
al silenci, li he de dir.''

>
Cloenda
13
/43
Cloenda

Al silenci, li he de dir 
que obri bé la seva boca 
i que parli sense fi, 
al silenci, li he de dir. 

DOLORS MIQUEL
Gitana Roc, 2000