''Lo cel que mos dóna el sol
mos arria pedregada
o mos fot un vent que ens mol
lo recapte i la teulada''

>
Aiguats
19
/43
Aiguats

Lo cel que mos dóna el sol
mos arria pedregada
o mos fot un vent que ens mol
lo recapte i la teulada

DOLORS MIQUEL
Vers de la terra, 2004