''La boira mos ha tapat
lo que mos és conegut
tot ha desaparegut
com si res no fos estat.''

>
La boira
27
/43
La boira

La boira mos ha tapat
lo que mos és conegut
tot ha desaparegut
com si res no fos estat.

DOLORS MIQUEL
Vers de la terra, 2004