''Caminem cap al precipici de la seguretat
on ens espera el pelicà enllardat de petroli,
del petroli de la seguretat.''

28
/43

Caminem sense veure-hi,
amb seguretat.
Caminem cap al precipici de la seguretat
on ens espera el pelicà enllardat de petroli,
del petroli de la seguretat.
Del detergent que renta el petroli de la seguretat
i que fa que el detergent brilli més
que cap pensament de consciència.

DOLORS MIQUEL
Missa pagesa, 2006