''El silenci és la matèria
més dura i indestructible.''

>
Salm de la impenetrabilitat del silenci
30
/43
Salm de la impenetrabilitat del silenci

El silenci sempre suma,
mai resta.

La sintaxi del silenci
no té subjecte.

L’objecte del silenci
és el subjecte amagat.

En l’ocult del silenci hi és tot.

El silenci és la matèria
més dura i indestructible.

DOLORS MIQUEL
Missa pagesa, 2006