''... cerca, implorant, poder romandre amb Tu
dins qualsevol dels teus dibuixos, sempre

a punt de suggerir la nova estètica
que perfila la teva joventut.''

>
Tu, rescatat d'entre la gent perduda
3
/6
Tu, rescatat d'entre la gent perduda


          A Miquel Barceló, 1972

     TU, RESCATAT D’ENTRE LA GENT PERDUDA
has vist que en el nou món tendràs la mel

de viure en solitud. Seràs captaire
de la sabiduria que limita

el seny: has triat viure i seràs llum!
L’espai aperduat d’arreu del món

cerca, implorant, poder romandre amb Tu
dins qualsevol dels teus dibuixos, sempre

a punt de suggerir la nova estètica
que perfila la teva joventut.

BERNAT NADAL
Poesia 72, 1972