''Hi ha dies
que portam
el cor
tan endins
que les paraules ja no ens hi arriben.''

4
/6

Hi ha dies
que portam
el cor

         tan

              e
              n
              d
               i
               n
               s

que les paraules ja no ens hi arriben.

BERNAT NADAL
Contribucions especials, 1975