''No em desperteu, o és somni o és dolor.''

>
Me deman si, per ventura...
6
/6
Me deman si, per ventura...

    ME DEMAN SI, PER VENTURA,
no és un somni estimar tot el que estim,
i que existeixi?

I què és la sensació que m’enrampa
el solam del cor, en trepitjar
aquesta terra d’antics alzinars
(que, de qualque manera, abans de néixer,
ja enyorava)
si no pura
complaença intuïda per l’instint?

No em desperteu, o és somni o és dolor.

BERNAT NADAL
Teorema del somni, 1982