''... que les penyes som creades per mirar-te
i sofrir, amorosides, ton palpar.''

>
Joc amorós
9
/113
Joc amorós

El mar canta, lila, lila.
Malves, verdes, les penyes escoltant.
-Què me dius, mar lila, lila?
-Penya malva, penya verda, què em diràs?
-Jo et diré, mar lila, lila,
que em perdonis si som muda pel teu cant,
que les penyes som creades per mirar-te
i sofrir, amorosides, ton palpar.
Corre envant, mar lila, lila,
corre enrera, lilejant...
i et diré, mar lila, lila, que si passes
tan sovint per ma gorja tos rulls blaus,
que de cap em tiraré dins els teus braços,
i la penya no hi serà, 
que la penya serà lila,
lila, lila, com la mar...

BLAI BONET
Entre el coral i l'espiga, 1952