'' ¿Què en faria --pregunteu-- 
de la pell de cortesana? 
Abrics per a la germana 
  guineu.''

6
/61
Guineu

 ¿Què en faria --pregunteu-- 
de la pell de cortesana? 
Abrics per a la germana 
  guineu. 

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937