''No ets servil com el gos, 
ni complaent com el cavall.

Ni ensuperbit esclau 
com l’home que et fustiga.''

8
/61
As

No capten tes orelles 
el reny injust, 
l’ordre abusiva.

Meselles han 
esdevingut tes anques 
de tantes vergassades 
gratuïtes.

Practiques la doctrina 
de l’esforç mínim. 
Només el deure estricte! 
No ets servil com el gos, 
ni complaent com el cavall.

Ni ensuperbit esclau 
com l’home que et fustiga.

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937