''Com a l’ombra de seny 
que mostren qualques dames, 
gran mèrit atorguem 
als tres mots que declames.''

14
/61
Papagai

Com a l’ombra de seny 
que mostren qualques dames, 
gran mèrit atorguem 
als tres mots que declames. 
 

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937