''Per la summa recança 
que sentia, mig viva 
mig morta, dessagnant-se, 
ara exhala la griva 
amb punya retroactiva 
la pòstuma venjança.''

>
Griva fètida
17
/61
Griva fètida

Per la summa recança 
que sentia, mig viva 
mig morta, dessagnant-se, 
ara exhala la griva 
amb punya retroactiva 
la pòstuma venjança. 

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937