'' Si a les fosques 
ja no piquen les mosques, 
 hi ha els mosquits, 
que treballen de nits.''

>
Mosques i mosquits
19
/61
Mosques i mosquits

 La natura 
diligent ens procura 
 una bèstia 
per a cada molèstia. 
 Si a les fosques 
ja no piquen les mosques, 
 hi ha els mosquits, 
que treballen de nits. 

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937