''Anà perdent la salut 
de tant beure a doble queix. 
Fou enterrat en taüt 
amb fons d’un arròs amb peix.''

20
/61
Musclo

Anà perdent la salut 
de tant beure a doble queix. 
Fou enterrat en taüt 
amb fons d’un arròs amb peix. 

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937