''Si a Tossa l’amiga 
que es banya s’exclama: 
--Un cranc em pessiga 
el tou de la cama!''

22
/61
Cranc

Si a Tossa l’amiga 
que es banya s’exclama: 
--Un cranc em pessiga 
el tou de la cama!,

el fet no propala 
quan el cranc l’escull 
en obscura sala 
o en cotxe curull.

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937