''He naufragat temps ha 
i resto encara sentimental il.lús 
al cul de sac de les antimuntanyes 
des d’on pretenc la mà 
enguanatada de bus 
que em desperti la pell i les entranyes.''

24
/61
Jo

Se m’arrapen coinquilles a desdir, 
creixen arreu de mi 
molses estranyes.

He naufragat temps ha 
i resto encara sentimental il.lús 
al cul de sac de les antimuntanyes 
des d’on pretenc la mà 
enguanatada de bus 
que em desperti la pell i les entranyes.

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Bestiari, 1937