''El llagost 
vol anar amb rodes.''

34
/61

[dibuix:  un llagost que va amb bicicleta]

El llagost, 
ales i saltadors, 
bota i vola.

No en té prou.

Que el llagost 
ah! no rutlla.

El llagost 
vol anar amb rodes.

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, 1962