''Misèria de Di Stèfano i Kubala! 
Nois, ara sí que els passaran pel tub: 
fitxam un tigre de Bengala!''

36
/61

[dibuix: tigre amb una pilota]

D’aquesta feta el nostre club 
definitivament s’embala. 
El gran rival, cap jup, 
ha endevinat que tirarem amb bala: 
ja es veu a l’altre grup! 
Misèria de Di Stèfano i Kubala! 
Nois, ara sí que els passaran pel tub: 
fitxam un tigre de Bengala!

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, 1962