''El cavall puja a cavall 
d’un cavall. 
Aviat aprendrà el dret 
del genet...''

38
/61

[dibuix: un cavall que cavalca damunt un cavallet de cartró]

El cavall puja a cavall 
d’un cavall. 
Aviat aprendrà el dret 
del genet: 
estirar-se com un gall, 
el fuet, 
l’esperó. 
El renec. I el gargall 
escopit de cantó.

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Dotze aiguaforts i un autoretrat de Josep Granyer, 1962