''I a més, què vull? 
Un xic de seny. 
I un poc de temps. 
I un xic de món. 
I un poc de sort.''

>
Tirallonga dels monosíl·labs
43
/61
Tirallonga dels monosíl·labs

Déu 
I tu, què vols? 
 Jo 
Doncs, jo sols vull 
-ei, si pot ser-: 
Un poc de fam 
i un xic de pa. 
Un poc de fred 
i un poc de foc. 
Un xic de son 
i un poc de llit. 
Un xic de set 
i un poc de vi 
i un poc de llet.

I un poc de pau. 
[...]

I un poc de sol 
i un poc de sal. 
I un poc de cel.

Un xic de bé 
i un xic de mal. 
Un poc de mel 
i un poc de fel.

I un poc de nit 
i un xic de por, 
i un poc de pit 
i un xic de cor 
i un poc de crit.

I un xic de llum 
i un xic de so: 
un poc de llamp 
i un xic de tro.

Un poc de goig 
i un xic de bes 
[...]

I un poc de joc 
-tres reis, dos nous.

I un poc de groc 
i un xic de verd 
I un xic de blau.

Un poc de tren  
i un poc de nau; 
i un xic de rem. 
[...]

I un poc de veu 
-i un poc de vot. 
I un poc de cant. 
I un xic de vers. 
I un xic de ball.

I d'art. I d'or. 
Un poc de peix. 
I un poc de greix.

I un xic de feix. 
I un poc de gruix. 
I un poc de carn 
i un poc de sang; 
i un poc de pèl. 
I un poc de fang 
i un xic de pols. 
[...]

I un xic de font.  
I un xic de riu 
i un poc de rec 
i un poc de pont. 
I un poc de gorg. 
I un poc de mar 
i un xic de port. 
[...]

I a més, què vull? 
Un xic de seny. 
I un poc de temps. 
I un xic de món. 
I un poc de sort.

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Circumstàncies, 1968