''Vós, mestre, per què ensenyeu? 
Ensenyo per tal d’aprendre!''

52
/61
Admetem-ho

Vós, mestre, per què ensenyeu? 
Ensenyo per tal d’aprendre! 

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Poesia empírica, 1981