''Llavors, i només llavors, 
encetarem el diàleg 
per arribar a ser germans 
però cadascun a casa!''

>
La solució de l'il·lús
55
/61
La solució de l'il·lús

La democràcia sols 
funciona sense trampes 
en els pobles on abans 
de votar-la i engegar-la 
ja l’exercien, de fer, 
per costum i per criança. 
I per això no reïx 
a l’Espanya retardada 
on encara lleven fruit 
caciquismes, tupinades, 
capellanies i feus, 
rebrots d’antigues usances. 
¿Com pot Catalunya entrar 
en la mateixa fornada 
si ella, només per raons 
val a dir-ho--, geogràfiques 
supera cívicament 
el míser estat d’Espanya? 
Que ens deixin, doncs, anar sols 
i podrem, amb el temps i palla, 
ensenyar-los com se fa  
una vera democràcia.

Llavors, i només llavors, 
encetarem el diàleg 
per arribar a ser germans 
però cadascun a casa!

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Poesia empírica, 1981