''A la Plaça de la Llana 
fan cada any uns Jocs Florals. 
A la Plaça de la Llana 
sonen versos immortals...''

>
A la plaça de la llana
57
/61
A la plaça de la llana

A la Plaça de la Llana 
fan cada any uns Jocs Florals 
on concorren els poetes  
més florits d'aquests verals.

Escolteu si no l'estrofa 
d'un poema aurifluent 
i que el docte secretari 
subratllava justament:

     M'albiren amb manta cura 
     bo i curulls llurs ulls ferrenys, 
     que àdhuc ací nogensmenys 
     hi ha quelcom que em don fretura!

A la Plaça de la Llana 
fan cada any uns Jocs Florals. 
A la Plaça de la Llana 
sonen versos immortals...

Tanmateix hi ha un feix de savis 
plens d'enveja i turpituds 
que els ignoren o fan mofa 
de la llana i dels llanuts!

PERE QUART (JOAN OLIVER)
, 1955