''Les teves pintures, 
tan pures, 
tan clares, 
agraden a les criatures, 
però els pares 
-animetes obscures, 
mans avares, 
ments dures- 
les troben molt cares...''

>
Pintor Miró, vell i cadell
58
/61
Pintor Miró, vell i cadell

Les teves pintures, 
tan pures, 
tan clares, 
agraden a les criatures, 
però els pares 
-animetes obscures, 
mans avares, 
ments dures- 
les troben molt cares 
i, bé que ho intenten, 
no se les expliquen. 
I ells diu: "Què coi representen?" 
I ell fa: "Què collons signifiquen?" 

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Terra de naufragis, 1956