''Tenies un jardí per als dies de festa, 
un vestit, i l’ampla finestra oberta 
per pentinar-te públicament.''

>
Sarajina
3
/22
Sarajina

Tenies unes sabates amb alts talons, 
grans arracades, tres mocadors i dues jaquetes,  
per passejar-te tranquil·lament.

Tenies un jardí per als dies de festa, 
un vestit, i l’ampla finestra oberta 
per pentinar-te públicament.

Tenies l’amor dels homes i llur argent, 
gran experiència, gran clientela, 
sempre guanyada honestament.

Tenies més que les dones 
que només tenen el Sagrament.

FRANCESC PARCERISAS
Vint poemes civils, 1967