''Amants vull, convits d'amor, 
tempestes de dolces mirades, foc.''

8
/22

"¿Com coure pa d'un blat encara llavor?"

                                                 el teu desig 
            per la meva passió explorant-te el ventre

Amants vull, convits d'amor, 
tempestes de dolces mirades, foc

FRANCESC PARCERISAS
Discurs sobre les matèries terrestres, 1972